มาตรฐาน IT สำคัญไฉน

มาตรฐาน IT สำคัญไฉน

ในยุคปัจจุบันการทำงานด้าน IT นั้นแตกต่างกับยุคก่อนอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นความต้องการด้านสารสนเทศที่สูงขึ้น การทำงานที่ต้องการความเป็นทีม ต้องการกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ ความปลอดภัยทางสารสนเทศ รวมถึงการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรซึ่งมีบทบาทสำคัญค่อนข้างมาก

จากย่อหน้าข้างต้นจะเห็นว่าการที่จะบรรลุความต้องการเหล่านั้นจะต้องมีการกำหนดกรอบหรือกฎเกณฑ์ตัวกลางขึ้นเพื่อใช้แบบอย่างในการปฏิบัติและเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพความสำเร็จ โดยถ้าให้ไปกำหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมาเองตามความเคยชินของการทำงานนั้นการที่จะรู้ได้ว่าสิ่งที่กำหนดขึ้นมาจะสามารถใช้ได้จริงหรือมีประสิทธิภาพหรือไม่ การชี้วัดความสำเร็จจะเป็นเรื่องที่ยากทีเดียว ดังนั้นองค์กรส่วนมากจะใช้สิ่งที่ได้รับการยอมรับก่อนแล้วและมีองค์กรที่เป็นกลางคอยกำกับดูแลและอัพเดตกรอบอยู่เสมอ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของ Standard ,Best Practice or Framework โดยถ้าเป็นที่นิยมกันในระดับสากลก็เช่น ISO ,COSO ,ITIL ,COBIT เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่าจะสามารถช่วยให้องค์กรกำหนดกรอบในกระบวนการปฏิบัติงานทางด้านสารสนเทศที่เหมาะสมได้เป็นอย่างดี

ตัวอย่างของ Standard ,Best Practice or Framework ที่นิยมกันในแต่ละด้าน

1.ความปลอดภัยทางด้านสารสนเทศจะนิยม ISO28XXX ,COBIT

2.กระบวนการให้บริการสนับสนุนด้านสารสนเทศจะนิยม ISO20XXX ,ITIL

3.การพัฒนาซอฟต์แวร์จะนิยม ISO29XXX ,CMMI

4.การบริหารความเสี่ยงทางสารสนเทศจะนิยม COSO ,COBIT

5.การควบคุมด้านดาต้าเซ็นเตอร์จะนิยม TIER ,ISO222XX

ทั้งนี้มาตรฐานบางรายการถ้านำมาปรับใช้กับองค์กรได้สำเร็จแล้วก็จะสามารถขอใบรับรองจากหน่วยงานที่กำกับดูแลมาตรฐานนั้น ๆ ได้อีกด้วยครับ

ถ้ามีข้อมูลหรือข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ และหากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรติชมได้นะครับ ขอบคุณทุกท่านครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *